Aktualności

2017.03.07

PKO Bank Hipoteczny ogłasza spotkania z inwestorami w instrumenty dłużne

PKO Bank Hipoteczny upoważnił LBBW, PKO Bank Polski, Santandera, SG CIB i UniCredit jako dealerów do przeprowadzenia serii spotkań z kwalifikowanymi inwestorami w listy zastawne. Spotkania odbędą się w okresie 14-17 marca 2017 roku w wybranych miastach zlokalizowanych na terenie: Francji, krajów Beneluksu, Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Benchmarkowa emisja denominowanych w euro listów zastawnych, zabezpieczonych złotowymi kredytami mieszkaniowymi, zostanie przeprowadzona zgodnie z Regulacją S w zależności od warunków rynkowych. Oczekuje się, że listy zastawne zaoferowane w ramach emisji będą miały średniookresowy termin zapadalności i długoterminowy rating Agencji Moody's na poziomie Aa3. Stosuje się zasady stabilizacji FCA/ICMA.

28 września 2016 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący międzynarodowego programu emisji listów zastawnych. Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane równolegle na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

***

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.