Możesz zawiesić spłacanie kredytu hipotecznego

 • Nawet na 8 miesięcy w latach 2022-2023
 • Bez dodatkowych opłat

Zawieszenie spłaty kredytu – najważniejsze informacje

Dla kogo?

Możesz zawiesić spłatę 1 kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Z zawieszenia spłaty kredytu skorzystasz, jeśli masz umowę zawartą przed 1.07.2022 r., a okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.

Wystarczy, że wniosek złoży jeden ze współkredytobiorców.

Ile zapłacę?

Rządowe zawieszenie kredytu jest darmowe. W czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową - nie naliczymy Ci odsetek w okresie zawieszenia i nie pobierzemy innych opłat, przy czym, aby zapewnić ciągłość ochrony ubezpieczeniowej, pobierzemy składkę ubezpieczeniową (dotyczy ubezpieczeń powiązanych z umową kredytu).

Na jak długo?

Spłatę kredytu możesz zawiesić nawet na 8 miesięcy:

 • w okresie od dnia 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
 • w 4 kwartale kalendarzowym 2022 r. – maksymalnie na 2 miesiące,
 • w 2023 r. – maksymalnie na 1 miesiąc w każdym kwartale kalendarzowym.

Gdzie złożysz wniosek?

Wniosek najwygodniej złożysz online w serwisie iPKOMasz również możliwość złożenia wniosku w oddziałach PKO Banku Polskiego.
Jeśli nie możesz złożyć wniosku w serwisie iPKO lub oddziale PKO Banku Polskiego SA, wydrukuj i wypełnij wniosek, a następnie wyślij go na adres:

PKO Bank Polski
CBO ZID E-Kancelaria
ul. Partyzantów 15
22-411 Zamość

Dodatkowe informacje:

 • Jeżeli masz już złożony wniosek o zawieszenie najbliższej raty kredytu w ramach umownych wakacji kredytowych, anulujemy go – aby dać Ci możliwość skorzystania z nich, gdy skończy się okres ustawowego zawieszenia.
 • Okres kredytowania oraz terminy spłaty kredytu przewidziane w umowie przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz zawierać aneksu. Zgodnie z nowelizacją ustawy dotyczącą rządowych wakacji kredytowych, od 29.09.2023 r. pozostałe terminy określone w umowie pozostają bez zmian.
 • W terminie 21 dni od złożenia Wniosku wyślemy do Ciebie potwierdzenie zawieszenia spłaty kredytu wraz z informacją o wysokości składek ubezpieczeniowych. Potwierdzenie zostanie wysłane mailem lub pocztą, w zależności od sposobu wysyłki zawiadomienia o wysokości raty.
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do BIK celem oznaczenia kredytu jako podlegającego ustawowemu zawieszeniu spłaty. Skorzystanie z ustawowego zawieszenia spłaty kredytu w PKO Banku Hipotecznym nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.
 • Jeżeli planujesz:
  - nadpłatę kredytu – zrealizujesz ją również w trakcie okresu zawieszenia
  Jeśli Twoja nadpłata kredytu będzie realizowana w trakcie okresu rządowego zawieszenia spłaty, kwotę nadpłaty zaliczymy standardowo na spłatę zadłużenia zgodnie z kolejnością wpłat określoną w umowie (w tym na odsetki bieżące naliczone przed okresem zawieszenia). Tych odsetek nie uwzględnimy już w racie, którą zapłacisz po okresie zawieszenia. 
  Szczegółowe informacje opisujące mechanizm rozliczenia nadpłaty kredytu hipotecznego w okresie rządowych wakacji kredytowych dostępne są na stronie internetowej PKO Banku Polskiego w zakładce Kredyty hipoteczne – Rządowe wakacje kredytowe.
  - zawarcie aneksu do umowy, w szczególności w zakresie zmiany sposobu oprocentowania, zrób to przed lub po okresie zawieszenia - chyba, że aneks nie wiąże się ze zmianą harmonogramu spłaty kredytu.
 • Możesz skorzystać z wakacji kredytowych również:
  - w czasie wypłaty transz,
  - gdy Twój kredyt jest oprocentowany według stałej stopy procentowej.

W dniu 29 lipca 2022 r. zakończył się okres zawieszenia wykonania umowy o kredyt hipoteczny, zrealizowanego na podstawie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Podstawa prawna:
Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom

Wsparcie dla kredytobiorców

Pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotych polskich. Wakacje kredytowe. Nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytu. Wakacje kredytowe to forma wsparcia przygotowana przez rząd dla wszystkich osób, które mają kredyt hipoteczny w złotówkach. Od sierpnia 2022 r. rządowe rozwiązania umożliwiają skorzystanie z ośmiu miesięcy bez spłaty rat kredytu do końca 2023 roku. Dla wielu rodzin to odczuwalna ulga w portfelu, a jednocześnie możliwość zachowania płynności finansowej w obliczu inflacji.

 

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj