Ostatnie lata przyniosły dynamiczny rozwój rynku obligacji zabezpieczonych w Europie. Rósł on średnio o 8 proc. rocznie, opierając się nawet kryzysowi na rynkach finansowych. Do tradycyjnych emitentów z Niemiec i Danii, dołączyli też nowi: między innymi z Francji, Hiszpanii, Włoch, Portugalii, krajów skandynawskich, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

Rynek listów zastawnych w Polsce jest słabo rozwinięty. Jednak zmiany prawne wprowadzone 1 stycznia 2016 roku oraz pojawienie się dużego gracza, jakim niewątpliwie jest PKO Bank Hipoteczny znacząco wpłynęły na dynamiczny rozwój tego rynku w Polsce.

Relacja hipotecznych listów zastawnych 20180917 PL

Drukuj