2018-12-12

12 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza PKO Banku Hipotecznego powołała Piotra Kochanka na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku z dniem 1 stycznia 2019 roku. Ponadto, podjęła decyzję o powierzeniu mu zarządzania ryzykiem istotnym w działalności Banku pod warunkiem i z dniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Piotr Kochanek jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie pomiaru i analizy ryzyka finansowego w działalności banków.

Jest absolwentem wydziału matematyki Politechniki Śląskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Banku BPH, DnB Nord Polska, Allianz Bank Polska oraz Nordea Bank Polska.

Od 2014 r. związany jest z PKO Bankiem Hipotecznym, gdzie jako Dyrektor Biura odpowiadał m.in. za stworzenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową Banku, rozwój systemu informacji zarządczej w obszarze ryzyka oraz projekt transferu wierzytelności z PKO Banku Polskiego do PKO Banku Hipotecznego.