Ilona Wołyniec jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego, gdzie ukończyła Wydział Prawa.
Posiada uprawnienia radcy prawnego. Z sektorem finansowym  związana jest od ponad 20 lat.

Obecnie związana jest z PKO Bankiem Polskim SA, gdzie pełni funkcję Dyrektora Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów oraz odpowiada za współpracę z największymi klientami korporacyjnymi na rynku polskim. Uczestniczyła w przygotowywaniu finansowania dla wielu projektów (m.in. inwestycyjnych, fuzji i przejęć) w takich dziedzinach jak energetyka, telekomunikacja, infrastruktura i nieruchomości, sektor publiczny i sektor użyteczności publicznej, przy wykorzystaniu różnych instrumentów finansowych, takich jak np. kredyty konsorcjalne, emisje obligacji.