Jadwiga Lesisz ukończyła dwuletnie studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu / Franklin University USA oraz studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie Gospodarki Nieruchomościami o specjalności szacowanie nieruchomości i zarządzanie. Posiada licencję zarządcy nieruchomości. Jest również certyfikowanym menedżerem w zakresie zarządzania projektami.

Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku stosunki międzynarodowe - handel zagraniczny.

Złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i posiada doświadczenie członka Rady Nadzorczej. Aktualnie członek Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.

Posiada bogate, ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe (w tym w sektorze MŚP).

Piastowała stanowisko zastępcy prezesa i p.o. prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Kierowała działaniami Agencji wdrażając fundusze unijne wspierające rozwój MŚP. W szczególności odpowiadała za obszary dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie rozwoju innowacji w przedsiębiorstwach. Inicjowała współpracę w zakresie budowy ekosystemu start-upowego w Polsce. Nadzorowała zamówienia publiczne, gospodarowanie majątkiem i zasobami informatycznymi Agencji.

Pełniąc funkcję dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami w Ministerstwie Rozwoju odpowiadała za przygotowanie i wdrażanie jednolitej metodologii i kultury zarządzania projektami wraz z koordynacją kluczowych projektów. Członek Komitetu Audytu w Ministerstwie Rozwoju.

W latach 2012-2016 pracowała w PKO Banku Polskim S.A., gdzie zarządzała obszarem najmu nieruchomości w zakresie oddziałów bankowych, nadzorowała i uczestniczyła w procesach negocjacyjnych. Zaangażowana była w kontroling biznesowy w zakresie optymalizacji sieci oddziałów banku.

Posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie biznesowe jako właściciel firmy gdzie tworzyła i organizowała procesy biznesowe.

W 2022 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim - Zarządzanie na rynku dzieł sztuki.