Prawnik, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji oraz członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Posiada uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego. W licznych postępowaniach pełni funkcję syndyka, tymczasowego nadzorcy sądowego oraz kuratora dla osób prawnych. Mediator sądowy.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, upadłościowym i restrukturyzacyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw i osób fizycznych.

Od wielu lat prowadzi własną praktykę. Doświadczenie zawodowe zdobywał w wiodących kancelariach prawnych, gdzie zajmował się obsługą prawną podmiotów, w tym z sektora finansowego z różnych dziedzin. Autor licznych publikacji związanych z funkcjonowaniem rynku nieruchomości.