Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada przeszło 20-letnie doświadczenie w bankowości. Karierę zawodową rozpoczęła w Banku BGŻ S.A. na stanowiskach związanych z obsługą bankowości zagranicznej i produktów finansowania handlu.
W Nordea Bank Polska S.A. od 2008 r. piastowała samodzielne, a od 2011 r. kierownicze stanowiska
w obszarach: zarządzania ryzykiem braku zgodności oraz operacyjnym, jak również przeciwdziałania praniu pieniędzy i bezpieczeństwa informacji.

Z Grupą PKO Banku Polskiego jest związana od 2014 r., gdzie uczestniczyła w projekcie utworzenia PKO Banku Hipotecznego S.A., odpowiadając  m.in. za przygotowanie systemu zarządzania ryzykiem braku zgodności, struktur bezpieczeństwa i ładu korporacyjnego Banku oraz formalizację modelu outsourcingu. Następnie, jako Dyrektor Biura, kierowała obszarem zgodności, bezpieczeństwa i obsługi prawnej, uczestnicząc w kluczowych projektach biznesowych Banku. Jest specjalistką w obszarze regulacji bankowych, kredytu hipotecznego i outsourcingu.