Od 25 lat związany z obszarem finansów i bankowości. Karierę zawodową rozpoczął w Banku Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego BUD-BANK Spółka Akcyjna, przejętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Oddziału w Katowicach. Pełnił też funkcję Wiceprezesa –  Pierwszego Zastępcy Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK), pełniąc funkcję Przewodniczącego Komitetu Finansowego BGK (ALCO), Przewodniczącego Komitetu Kredytowego BGK oraz nadzorował rządowe programy finansowania infrastruktury transportowej i obszaru budownictwa związanego z krajowym funduszem mieszkaniowym. Posiada również bogate doświadczenie w przemyśle, gdzie pełnił funkcje Członka Zarządu odpowiedzialnego za finanse i ekonomię w podmiotach grup kapitałowych: Węglokoks S.A., ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna oraz Polskich Sieciach Elektroenergetycznych.

Doktor nauk ekonomicznych. Absolwent Krakowskiej Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) na Kierunku Finanse i Bankowość.