W trakcie szczytu One Planet Summit w Paryżu w 2017 roku, Komisja Europejska zachęciła banki do podjęcia tematu finansowania działań na rzecz pozytywnych zmian klimatycznych i oferowania kredytów hipotecznych na projekty energooszczędne.

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 wskazuje na potrzebę wprowadzenia standardów ujednoliconej europejskiej "energooszczędnej hipoteki" (kredytu hipotecznego), które zachęcałyby właścicieli do działań zwiększających efektywność energetyczną ich nieruchomości lub do nabywania takich nieruchomości z wykorzystaniem preferencyjnych warunków finansowania.

Pilotażowy Program „energooszczędnej hipoteki” projektu EeMAP został ogłoszony 12 lutego 2018 r. EeMAP, to skrót od Energy efficiency Mortgage Action PlanPlan działania na rzecz kredytów hipotecznych finansujących energooszczędne nieruchomości mieszkaniowe. Dla celów komunikacyjnych i marketingowych zdecydowano się używać w języku polskim wyrażenia ZIELONE HIPOTEKI  (rozumiane jako „energooszczędne hipoteki”).

PKO Banki Polski i PKO Bank Hipoteczny, jako pierwsze banki z Polski, przystąpiły do pilotażowego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM).

Uczestnictwo Banku w finansowaniu proekologicznych inwestycji mieszkalnych pozwoli na uzyskanie dostępu do dodatkowych źródeł finansowania poprzez emisje Zielonych Listów Zastawnych – w naszym rozumieniu proekologiczne listy zastawne.

Zielone Listy Zastawne to obligacje, z których wpływy wykorzystywane są wyłącznie do pełnego lub częściowego finansowania bądź refinansowania nowych i/lub istniejących projektów zakwalifikowanych jako zielone. Obligacje takie powinny spełniać kryteria wyznaczone przez International Capital Market Association (ICMA) jako Zasady dotyczące Zielonych Obligacji (Green Bond Principles - GBP). Zasady to zbiór wytycznych w zakresie przejrzystości, jawności i sprawozdawczości, które służą promowaniu spójności rynku Zielonych obligacji.

Green Bond Principles  obejmują cztery kluczowe elementy:

  1. Wykorzystanie Środków
  2. Proces Oceny i Selekcji Projektów
  3. Zarządzanie Środkami
  4. Raportowanie

Każdy emitent Zielonych obligacji sporządza podsumowanie ilustrujące ich kluczowe cechy zgodnie z wytycznymi GBP jako dokument Green Bond Framework. Zaleca się, aby emitenci korzystali z oceny zewnętrznej w celu potwierdzenia zgodności ich Zielonych Obligacji z kluczowymi elementami GBP w formie opinii zewnętrznej (tzw. second party opinion). PKO Bank Hipoteczny uzyskał potwierdzenie zgodności Green Covered Bond Framework od certyfikowanej międzynarodowej firmy Sustainalytics.

 

https://www.icmagroup.org/green-social-and-sustainability-bonds/green-bond-principles-gbp/

https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/wp-content/uploads/2019/05/PKO-Bank-Hipoteczny-SA-Green-Covered-Bond-Framework-Second-Party-Opinion....pdf

 

 

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj