PKO Bank Polski jest największym bankiem komercyjnym w Polsce i jedną z najsilniejszych instytucji finansowych w Europie Środkowo- Wschodniej pod względem aktywów, kapitału, wypracowanego zysku, liczby klientów i wielkości sieci dystrybucji.

Bank umiejętnie łączy blisko 100-letnią historię z innowacyjnością i nowoczesnymi usługami finansowymi, których odbiorcą jest dzisiaj ponad 8 mln klientów. Mogą oni korzystać zarówno z rozbudowanej sieci blisko 1200 placówek, ponad 1000 agencji oraz 3000 bankomatów. Aby podwyższyć komfort obsługi, systematycznie wzbogacana jest bankowość elektroniczna pod marką iPKO oraz płatności mobilne – IKO.

Dążeniem PKO Banku Polskiego jest ciągłe podnoszenie jakości usług wyrażone hasłem „Codziennie Najlepszy”. Przekłada się to na codzienną pracę ponad 24 tys. pracowników dzięki którym wartości korporacyjne takie jak:

  • Wiarygodność
  • Satysfakcja klienta
  • Ciągłe doskonalenie
  • Przedsiębiorczość

wpływają na zadowolenie klientów i wyniki biznesowe.

PKO Bank Polski skutecznie rozwija obsługę klientów detalicznych, jak również jest liderem w obsłudze i finansowaniu klientów korporacyjnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Priorytetem jest świadczenie usług finansowych gminom, powiatom, województwom i sektorowi budżetowemu. Bank jest najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Poza działalnością ściśle bankową oraz maklerską, Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego świadczy specjalistyczne usługi w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych oraz prowadzi działalność inwestycyjną, deweloperską i windykacyjną. Dzięki spółce eService jest również obecna na rynku obsługi i rozliczeń transakcji kartowych.

Zmiany, które przeprowadza PKO Bank Polski, regularnie doceniane są przez rynek. Ich potwierdzeniem są liczne nagrody, dotyczące m.in. jakości obsługi w kanałach zdalnych i oddziałach oraz innowacyjności.

Wyrazem zaufania do PKO Banku Polskiego jest również stały wzrost wartości marki, która wyceniana na 3,7 mld zł jest najcenniejszą marką w polskim sektorze finansowym.

 

 

 

Drukuj