PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528469; 

NIP: 204-000-45-48
REGON: 222181030

kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 611 300 000 PLN

W przypadku informacji na temat produktów, w tym obsługi kredytowej prosimy o kontakt z numerem telefonu 800 302 302

Sekretariat: +48 22 521 57 50

e-mail: PKOBankHipoteczny@pkobh.pl

 

Kontakt w przypadku problemów z terminową spłatą zadłużenia
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj