PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Gdyni przy ul. Jerzego Waszyngtona 17, 81- 342 Gdynia,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528469; 

NIP: 204-000-45-48
REGON: 222181030

kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 611 300 000 PLN

Sekretariat: +48 58 662 92 40

e-mail: PKOBankHipoteczny@pkobh.pl

 

Kontakt w przypadku problemów z terminową spłatą zadłużenia
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj