PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000528469; 

NIP: 204-000-45-48
REGON: 222181030

kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 611 300 000 PLN

W przypadku informacji na temat produktów, w tym obsługi kredytowej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 800 302 302

Sekretariat: +48 22 521 57 50
e-mail: PKOBankHipoteczny@pkobh.pl

Kontakt dla inwestorów i mediów:

e-mail dla inwestorów: IR.pko.bh@pkobh.pl
e-mail dla mediów: PKOBH.komunikacja@pkobh.pl

Kontakt w przypadku problemów z terminową spłatą zadłużenia
Drukuj