Listy zastawne

List zastawny jest papierem wartościowym imiennym lub na okaziciela, w którym bank hipoteczny zobowiązuje się do wypłaty odsetek i wykupu listu zastawnego zgodnie z warunkami ich emisji.

 

Prezentacje

W tym miejscu publikowane są prezentacje PKO Banku Hipotecznego.

Ratingi

Oceny w ramach procesu nadawania ocen ratingowych przez Moody's Investor Services na zlecenie Banku.

Raporty

W tym miejscu publikowane są raporty bieżące, raporty okresowe oraz raporty zabezpieczenia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego.

Obligacje

Obligacje PKO Banku Hipotecznego są kolejnym źródłem finansowania Banku.