Krajowy Program Emisji Listów Zastawnych

Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego notowane są na rynku równoległym GPW oraz na Bondspot. PKO Bank Hipoteczny SA uzyskał status Emitenta w dniu 9 grudnia 2015 roku.

Międzynarodowy program emisji listów zastawnych

28 września 2016 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy PKO Banku Hipotecznego dotyczący programu emisji listów zastawnych na rynek europejski, w tym rynek krajowy.

Emisja Obligacji Własnych

W ramach Programu Emisji Obligacji otwartego 30 września 2015 roku, PKO Bank Hipoteczny może emitować obligacje na rynku krajowym do kwoty 4,0 miliardów złotych.

Ratingi

Oceny w ramach procesu nadawania ocen ratingowych przez Moody's Investor Services na zlecenie Banku.

Prezentacje

W tym miejscu publikowane są prezentacje PKO Banku Hipotecznego.

Kontakt dla inwestorów

W tym miejscu publikowane są dane kontaktowe dla inwestorów.

Zielone Listy Zastawne

Zielone Listy Zastawne to obligacje, z których wpływy wykorzystywane są wyłącznie do pełnego lub częściowego finansowania bądź refinansowania nowych i/lub istniejących kwalifikujących się do zielonych projektów.