Uprzejmie informujemy, że w Grupie Kapitałowej PKO Banku Polskiego funkcjonują dwa banki: PKO Bank Polski S.A. i PKO Bank Hipoteczny S.A. PKO Bank Hipoteczny, który jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego, specjalizuje się w kredytach hipotecznych. W ramach Grupy z PKO Banku Polskiego do PKO Banku Hipotecznego przenoszone są sukcesywnie portfele kredytów hipotecznych udzielonych wcześniej przez PKO Bank Polski.

Poniżej, w formie listy pytań i odpowiedzi, przedstawiamy informacje związane z przenoszeniem kredytów hipotecznych.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Infolinią PKO Banku Polskiego pod numerem 800 302 302 lub +48 81 535 65 65 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub z doradcą w oddziale PKO Banku Polskiego. Wykaz oddziałów PKO Banku Polskiego wraz z ich adresami dostępny jest na stronie http://www.pkobp.pl/.

Dlaczego PKO Bank Polski i PKO Bank Hipoteczny przenoszą kredyty hipoteczne?
Czy PKO Bank Polski jest jedynym właścicielem PKO Banku Hipotecznego?
Na jakiej podstawie mój kredyt może zostać przeniesiony z PKO Banku Polskiego do PKO Banku Hipotecznego?
Od czego zależy czy mój kredyt zostanie przeniesiony z PKO Banku Polskiego do PKO Banku Hipotecznego?
W jakim celu przeprowadzana będzie ekspertyza wartości mojej nieruchomości?
Jakie są uprawnienia przedstawiciela Grupy PKO Banku Polskiego sporządzającego opis i dokumentacje zdjęciową nieruchomości?
Czy ekspertyza stanowić będzie podstawę do oceny obecnej wartości nieruchomości?
Kto sporządzi ekspertyzę wartości nieruchomości?
Czy sporządzenie ekspertyzy wiąże się z jakimiś kosztami po mojej stronie?
Kiedy zapadnie decyzja o przeniesieniu bądź nieprzenoszeniu mojego kredytu do PKO BH?
Jeśli zapadnie decyzja o przeniesieniu mojego kredytu do PKO BH czy zostanę o tym powiadomiony?
Jakich zmian w księdze wieczystej nieruchomości mogę się spodziewać?
Co oznacza wpis w księdze wieczystej dotyczący rejestru zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych ?
Z czym będzie się wiązało przeniesienie mojego kredytu do PKO Banku Hipotecznego?
Czy po przeniesieniu mojego kredytu do PKO Banku Hipotecznego zmienią się warunki kredytowe, w tym oprocentowanie?
Kto będzie obsługiwał mój kredyt po przeniesieniu do PKO Banku Hipotecznego?
Z kim powinienem kontaktować się w przypadku chęci wprowadzenia zmian do mojej umowy kredytowej?
Drukuj