Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego S.A. należy do największych instytucji finansowych w Polsce, a także jest jedną z największych grup finansowych Europy Środkowo–Wschodniej. Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej PKO jest PKO Bank Polski S.A. PKO Bank Polski S.A. jest największym bankiem komercyjnym w Polsce oraz liderem rodzimego rynku pod względem skali działania, kapitałów własnych, kredytów, oszczędności, liczby Klientów oraz wielkości sieci dystrybucji.

Bank umiejętnie łączy ponad 100-letnią historię z innowacyjnością i nowoczesnymi usługami finansowymi, których odbiorcą jest dzisiaj ponad 11,7 milionów Klientów. Mogą oni korzystać zarówno z rozbudowanej sieci 967 placówek, 349 agencji oraz 3011 bankomatów. Aby podwyższyć komfort obsługi, systematycznie wzbogacana jest bankowość elektroniczna pod marką iPKO oraz płatności mobilne – IKO. Na koniec 2022 r. Bank PKO BP miał 7 milionów aktywnych aplikacji IKO.

PKO Bank Polski S.A. jest bankiem uniwersalnym, który obsługuje osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty krajowe i zagraniczne.

Poza działalnością ściśle bankową Grupa PKO Banku Polskiego S.A. świadczy usługi w zakresie leasingu, faktoringu, funduszy inwestycyjnych, funduszy emerytalnych i ubezpieczeń, zarządzania flotą pojazdów, agenta transferowego, dostarczania rozwiązań technologicznych, outsourcingu specjalistów IT i wsparcia w zakresie prowadzenia działalności przez inne podmioty, zarządza nieruchomościami. Grupa Kapitałowa Banku prowadzi działalność bankową i świadczy usługi finansowe poza granicami Polski poprzez oddziały w Republice Federalnej Niemiec (Oddział w Niemczech), Republice Czeskiej (Oddział w Czechach) i Republice Słowackiej (Oddział w Słowacji) oraz podmioty zależne na Ukrainie.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. rozwija działalność nie tylko w swoim tradycyjnym obszarze działalności – bankowości detalicznej. Jest również liderem w obsłudze Klientów korporacyjnych oraz firm i przedsiębiorstw (zwłaszcza w zakresie ich finansowania) oraz na rynku usług finansowych dla gmin, powiatów, województw i sektora budżetowego. Jest też najbardziej liczącym się organizatorem emisji obligacji komunalnych.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. ma największy udział w polskim rynku bankowym oszczędności i kredytów oraz rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych. PKO Bank Polski S.A. jest także liderem pod względem liczby rachunków bieżących i kart płatniczych.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. oferuje nowoczesne i kompleksowe usługi za pośrednictwem cyfrowych kanałów obsługi. W ramach iPKO i IKO Klienci korzystają z nowoczesnej bankowości, która wykracza poza tradycyjne finanse. PKO Bank Polski S.A. był zaangażowany w wypracowanie nowoczesnego, opartego na najnowszych technologiach podejścia do usług e-administracji. Od 2018 roku PKO Bank Polski S.A we współpracy z Operatorem Chmury Krajowej S.A. konsekwentnie realizuje swoją „drogę do chmury”. W wyniku tych działań w ciągu najbliższych lat, kluczowe biznesowe systemy IT Banku mają działać w chmurze obliczeniowej opartej o architekturę hybrydową. Pierwsze rozwiązania chmurowe, wdrożone przy udziale globalnych dostawców chmurowych oraz Operatora Chmury Krajowej sp. z o.o., już wspierają pracowników i Klientów Banku.

Grupa PKO Banku Polskiego S.A. należy do największych i najlepiej ocenianych pracodawców w Polsce. Na koniec 2022 roku zatrudnienie w Grupie PKO Banku Polskiego S.A. wynosiło 25 tys. etatów.

PKO Banku Polskiego jest również jedną z największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie z kapitalizacją wynoszącą blisko 38 miliardy złotych na koniec 2022 r.

Drukuj