PKO Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna, zwana dalej „PKO Bank Hipoteczny”, informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym, zwanym dalej „Serwisem”, nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, ani rekomendacji w zakresie instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Dane te mają jedynie charakter ogólnoinformacyjny.

W celu skorzystania z usług i produktów PKO Banku Hipotecznego, użytkownik jest zobowiązany do dokładnego zapoznania się z charakterystyką danej usługi lub produktu, jej zasadami, ryzykiem, a także konsekwencjami prawnymi i podatkowymi korzystania z danej usługi lub produktu.

Prawa do Serwisu jako całości przysługują PKO Bankowi Hipotecznemu, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości należą do PKO Banku Hipotecznego lub do osób fizycznych lub prawnych, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane w Serwisie. Zarówno Serwis jako całość jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych; Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych; Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.

Użytkownicy Serwisu mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych w Serwisie wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Drukuj