Interesujesz się kredytem hipotecznym? Zastanawiasz się, na co zwrócić uwagę?

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z kredytem hipotecznym jest zrozumienie, że wysokość raty w okresie spłaty kredytu będzie się zmieniać. Wynika to ze zmienności oprocentowania kredytu. Mówimy wtedy o ryzyku stopy procentowej. 
Ważnym jest dla nas, byś rozumiał na czym polega to ryzyko i co to w praktyce będzie dla Ciebie oznaczać.

Oto kilka najważniejszych wskazówek:

Im dłuższy okres kredytu, tym większe ryzyko

Kredyt hipoteczny z natury zaciągany jest na długie okresy - 25-30 lat. Przez ten czas będzie się zmieniać oprocentowanie kredytu, a wraz z nim wysokość raty. Ponieważ do oprocentowania wykorzystywany jest wskaźnik referencyjny WIBOR, nie można przewidzieć skali tych zmian. 
Może się okazać, że wysokość Twojej raty wzrośnie o kilka procent, ale może to być również 100 i więcej procent. Może być również odwrotnie. Gdy sprawdzisz, jak historycznie kształtowała się wysokość wskaźnika WIBOR, zauważysz spadki i wzrosty oraz okresy względnej stabilizacji. Pamiętaj, że przy zmiennym oprocentowaniu nie da się przewidzieć, ile rata kredytu będzie wynosić za rok, dwa, a tym bardziej za 30 lat. 
Ta zmienność i brak możliwości przewidzenia wysokości zmian oprocentowania powoduje właśnie ryzyko – czyli niepewność kształtowania się Twoich rat w trakcie spłaty kredytu. Musisz być na to przygotowany.

Wybierz odpowiedni dla Ciebie sposób oprocentowania kredytu

  • Niektórzy wolą komfort stałej wysokości raty przez 5 lat i liczą się z tym, że po wybraniu stałej stopy mogą za ten okres zapłacić większą wartość odsetek, niż przy oprocentowaniu ze wskaźnikiem WIBOR.
  • Bank ma obowiązek pokazać i wyjaśnić Ci ofertę kredytu również z oprocentowaniem z okresowo stałą stopą procentową. Okres obowiązywania stałej stopy wynosi u nas 5 lat. Po tym okresie do oprocentowania kredytu wykorzystujemy wskaźnik referencyjny WIBOR.
  • Pamiętaj, że niższe oprocentowanie w początkowym okresie kredytowania nie zawsze oznacza korzystniejszy kredyt.
  • Bank nie posiada w ofercie kredytu hipotecznego ze stałą stopą procentową przez cały okres obowiązywania umowy. Nie posiada również oferty dla osób, które nie akceptują ryzyka zmienności stopy procentowej.

Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o zasadach oprocentowania kredytu

Przed złożeniem wniosku o kredyt i podpisaniem umowy, przekazujemy Ci ważne informacje i dokumenty, które pomagają zrozumieć Twoje obowiązki związane z warunkami wypłaty kredytu i jego dalszej obsługi oraz ryzyka związane z zawarciem kredytu hipotecznego. Kluczowe dokumenty:

1. Uproszczona informacja o rodzajach oprocentowania kredytu hipotecznego

Dokument zawiera porównanie kredytu z oprocentowaniem ze stałą stopą procentową przez 5 lat i kredytu z wykorzystaniem WIBOR w całym okresie kredytowania.
Zastanów się, czy akceptujesz zmienność rat w całym okresie kredytowania lub czy po wypłacie kredytu chcesz mieć stałe raty przez 5 lat - potem raty mogą się zmieniać, bo oprocentowanie będzie oparte o wskaźnik WIBOR.

2. Symulacja kosztów kredytu dla różnych sposobów oprocentowania

Dzięki symulacji możesz przy określonych założeniach porównać wysokość rat dla różnych wariantów, koszty odsetek i całkowitego kosztu kredytu w całym okresie kredytowania.

3. Formularz informacyjny

Zawiera wszystkie podstawowe informacje o interesującym Cię kredycie, np. zasady oprocentowania, wyliczenia wszystkich znanych bankowi kosztów, opis ryzyka związanego ze zmiennością oprocentowania. Co istotne - opisane w tym formularzu warunki finansowe są ważne przez 14 dni. Formularz informacyjny daje Ci też możliwość porównania różnych ofert banków.

4. Informacja o ryzyku stopy procentowej i ryzyku zmiany cen rynkowych nieruchomości dla klientów zaciągających kredyty hipoteczne

Dokument wyjaśnia poszczególne ryzyka związane z kredytem hipotecznym, zawiera przykłady zmian oprocentowania i wynikającego z tego skutki wpływające na wysokość raty i kosztu kredytu oraz opisuje ryzyka związane z zawarciem umowy kredytu. 
Celem lepszego zrozumienia zmienności stopy procentowej, zwróć uwagę na wyliczenia rat i kosztów kredytu dla różnych sytuacji. Sprawdź, ile wyniesie rata, gdy oprocentowanie kredytu wzrośnie np. o 4 pp, oraz jak wpływa wzrost wskaźnika WIBOR na ratę kredytu i jego koszt. 
Pamiętaj, że są to jedynie przykłady - jednakże istotne, byś mógł lepiej ocenić ryzyko oraz zastanowić się, czy również w przyszłości będzie stać Cię na spłatę rat kredytu. Oczywiście może się zdarzyć, że oprocentowanie będzie spadać, ale należy wziąć pod uwagę, że po spadkach, mogą nastąpić wzrosty. Warto w okresie spadków odkładać zaoszczędzone środki na przyszłość, gdy raty będą wyższe. 
Decydując się na oprocentowanie kredytu z wykorzystaniem wskaźnika referencyjnego musisz się liczyć z szeregiem konsekwencji przykładowo związanych ze zmianą sposobu jego wyznaczania, zaprzestaniem jego publikacji (czasowo lub trwale). To wszystko może mieć wpływ na wysokość raty Twojego kredytu oraz ostateczny jego koszt.

5. Projekt umowy kredytu

Pamiętaj, że po zawarciu umowy, możesz złożyć wniosek o zmianę sposobu oprocentowania kredytu i przejść na oprocentowanie stałe przez okres 5 lat (zgodnie z obowiązującą wtedy ofertą). Po upływie tego okresu możesz ponownie złożyć taki wniosek.

Sprawdź szczegółowe informacje o ryzykach związanych z umową kredytu hipotecznego.

Sprawdź, jak zmieni się rata przy zmianie oprocentowania - https://finanse.uokik.gov.pl/kalkulator-zmiany-oprocentowania/

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj