Jeśli posiadasz zaległości w spłacie kredytu możesz złożyć wniosek o restrukturyzację tego kredytu. Możemy zmienić pierwotne warunki Twojego kredytu, w sposób który umożliwi Ci wywiązywanie się z zawartej umowy. Dzięki temu masz szansę:

  • poprawić swoją sytuację finansową,
  • kontynuować umowę, bez ryzyka narastania zaległości w spłacie i ponoszenia kosztów braku terminowej spłaty,
  • zapewnić sobie bezpieczeństwo zamieszkania w nieruchomości stanowiącej przedmiot kredytowania.

Informujemy, że Bank podejmuje decyzję w przedmiocie zmiany warunków spłaty zobowiązań po dokonaniu oceny Twojej sytuacji majątkowej.

Jeżeli jesteś zainteresowana/-y zmianą warunków spłaty i posiadasz zaległości w spłacie rat kredytu wydrukuj i wypełnij wniosek o restrukturyzację, a następnie:

  • podpisz wniosek, zgodnie ze wzorem podpisu, który złożyłeś w Banku, zeskanuj, a następnie  wyślij na adres e-mail: problem.w.splacie@pkobh.pl, lub
  • złóż w najbliższej placówce PKO Banku Polskiego SA, w szczególności Oddziale, w którym została zawarta umowa kredytu.

Wniosek o restrukturyzację

W przypadku, gdy:

  • kredyt jest udzielony kilku osobom – każda z nich wypełnia i podpisuje odrębny wniosek,
  • wniosek jest podpisywany przez pełnomocnika - załącz pełnomocnictwo (udzielone w obecności pracownika Banku lub notariusza), o ile nie zostało wcześniej złożone w Banku.  
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj