2016-04-07

Grupa PKO Banku Polskiego oferuje pierwsze w Polsce hipoteczne listy zastawne zabezpieczone wyłącznie na wysokiej jakości złotowych kredytach mieszkaniowych.

Oferta obejmuje hipoteczne listy zastawne o łącznej wartości 500 milionów złotych i terminie wykupu równym 5 lat i 1 dzień. Jest ona skierowana do inwestorów instytucjonalnych.

Agencja ratingowa Moody’s nadała programowi, w ramach którego emitowane są listy zastawne, rating na poziomie Aa3. Jest to najwyższy rating możliwy do osiągnięcia przez polskie papiery dłużne. Uwzględnia on zreformowane przepisy prawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz wysoką jakość kredytów, które stanowią zabezpieczenie hipotecznych listów zastawnych emitowanych przez PKO Bank Hipoteczny.

Zgodnie z harmonogramem emisji, budowa księgi popytu trwa od 4 do 20 kwietnia. Na 22 kwietnia zaplanowana jest publikacja ostatecznych warunków emisji zawierających informację o cenie oferowanych hipotecznych listów zastawnych. Przyjmowanie zapisów wyznaczone zostało na 25 kwietnia, a dzień emisji na 27 kwietnia. Przewidywany pierwszy dzień notowań listów zastawnych to 11 maja.

Szczegóły emisji opisane są w Prospekcie Emisyjnym i Ostatecznych Warunkach Emisji opublikowanych w dniu 1 kwietnia na stronie internetowej pod adresem http://www.pkobh.pl/relacje-inwestorskie/emisja-listow-zastawnych/

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% zależną od PKO Banku Polskiego i specjalizuje się w złotowych kredytach mieszkaniowych. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Bank rozpoczął działalność operacyjną 1 kwietnia 2015 roku. W grudniu 2015 roku PKO Bank Hipoteczny przeprowadził swoją pierwszą pilotażową emisję hipotecznych listów zastawnych.