2024-07-04

PKO Bank Hipoteczny przeprowadził drugą w 2024 roku subskrypcję hipotecznych listów zastawnych w walucie polskiej. Wartość nominalna emisji z 5 lipca 2024 roku wyniosła 0,5 mld złotych.

  • 27 czerwca 2024 roku PKO Bank Hipoteczny zaoferował inwestorom instytucjonalnym hipoteczne listy zastawne o wartości 0,5 miliarda złotych. Była to druga zrealizowana subskrypcja hipotecznych listów zastawnych w 2024 roku. Poprzednia przeprowadzona w marcu 2024 roku opiewała na kwotę 1 miliarda złotych.
  • Dzień emisji listów zastawnych to 5 lipca 2024 roku, a dzień zapadalności 4 lipca 2028 roku.
  • Listy zastawne emitowane są w ramach Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego i będą notowane na giełdach w Luksemburgu i Warszawie.
  • Marża ponad stawkę WIBOR 3M na poziomie 55 pb. została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym 27 czerwca 2024 roku.
  • Deklaracje nabycia oferowanych listów zastawnych złożyło jedenastu inwestorów.

Transakcja została przeprowadzona wraz z partnerami: PKO Bank Polski i Erste Group oraz prawnym doradcą kancelarią White & Case LLP.

Dziękujemy inwestorom za zaufanie i zaangażowanie w transakcję.

Po więcej informacji zapraszamy do sekcji poświęconej listom zastawnym: https://www.pkobh.pl/listy-zastawne/