2024-01-31

Puls Nieruchomości: 2024 rokiem domów?


• Siła nabywcza kupujących na rynku mieszkaniowym w 2023 poprawiła się nieznacznie względem 2022. Biorąc pod uwagę różnice w poziomie wynagrodzeń w różnych branżach możemy stwierdzić, że najwyższą siłą dysponują prawnicy, informatycy i farmaceuci. Przy założeniu pewnej elastyczności wyboru lokalizacji własnego mieszkania nie bez znaczenia dla siły nabywczej na rynku mieszkaniowym są różne możliwości pracy zdalnej w poszczególnych zawodach.
• Sprzedaż mieszkań w drugiej połowie 2023 była podobna jak w 2021, ale poziom stóp procentowych był znacznie wyższy, a siła nabywcza kupujących wyraźnie niższa niż w tamtym okresie. Wysoka sprzedaż to efekt dużej sprzedaży kredytów w ramach programu dopłat do rat kredytów (Bezpieczny Kredyt 2%).
• Miejsce wygaszonego programu Bezpieczny Kredyt 2% ma zająć nowy program wsparcia, o mniejszej skali, który będzie bardziej korzystny dla wieloosobowych gospodarstw domowych, a mniej korzystny dla singli.
• Oceniamy, że 2024 może być rokiem dużej motywacji do rozpoczęcia budowy domu jednorodzinnego. Motywować mogą zmieniające się przepisy o planowaniu przestrzennym, w szczególności zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a także stabilizacja cen materiałów budowlanych, polityka środowiskowa UE i wspomniane korzyści dla gospodarstw wieloosobowych planowane w nowym programie dopłat kredytów.

 

Link:

Puls Nieruchomości: 2024 rokiem domów? | Centrum Analiz PKO BP