2023-05-31

Rok 2022, pomimo generalnie silnego spadku sprzedaży na rynku nieruchomości mieszkaniowych, wyróżnił się silnym wzrostem udziału zakupów mieszkań przez cudzoziemców. W trakcie 2022 obcokrajowcy kupili w Polsce ponad 29 tys. lokali wobec 22 tys. rok wcześniej. Jednocześnie szacujemy, że liczba transakcji ogółem w kraju lokalami, domami i spółdzielczymi prawami własności do lokalu spadła w ubiegłym roku o blisko połowę względem poprzedniego roku. Oznacza to, że w 2022 w przypadku co siódmego aktu notarialnego kupującym był cudzoziemiec, podczas gdy w 2021 był to zaledwie co dwudziesty akt. Co ciekawe, tak silny wzrost zainteresowania obcokrajowców rynkiem mieszkaniowym w Polsce miał miejsce w roku, gdy za naszą wschodnią granicą wybuchła wojna, a w przestrzeni medialnej popularne były opinie o możliwości rozszerzenia konfliktu zbrojnego na kolejne kraje.

  • W kontraście do osłabienia zakupów mieszkań przez krajowych nabywców, cudzoziemcy istotnie zwiększyli zakupy mieszkań w Polsce w trakcie 2022. Szacujemy, że obcokrajowcy byli stroną kupującą nawet w co siódmej transakcji dotyczącej nieruchomości mieszkaniowej w 2022, co oznacza wyraźny wzrost takich transakcji na tle ostatnich lat.  
  • Oceniamy, że wiele zakupów mieszkań przez cudzoziemców w 2022 miało charakter inwestycyjny. Były to zakupy z zamiarem wynajmu lub odsprzedaży z zyskiem w późniejszym okresie.
  • Rynek mieszkaniowy w Polsce jest atrakcyjny dla inwestorów z zagranicy z uwagi na wysoką stopę zwrotu, relatywnie niskie opodatkowanie dochodów z wynajmu, a także solidne fundamenty makroekonomiczne gospodarki, zwłaszcza rynku pracy, pozwalające oczekiwać silnego wzrostu cen mieszkań w długim okresie.
  • Obok popytu inwestycyjnego, zakupy nieruchomości w Polsce przez obcokrajowców wiążą się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych imigrantów, którzy decydują się pozostać u nas dłużej; dotyczy to przede wszystkim Ukraińców i Białorusinów. W ostatnich latach istotnie wzrósł udział transakcji zawieranych przez przedstawicieli tych narodowości
    w transakcjach dokonywanych przez obcokrajowców ogółem

Link do materiału

Puls Nieruchomości: Cudzoziemcy coraz aktywniejsi na polskim rynku mieszkaniowym (pkobp.pl)