2023-02-22

PULS NIERUCHOMOŚCI: DOM POD MIASTEM NADAL POPULARNYM WYBOREM

 

  • Choć na rynku mieszkaniowym transakcji jest o połowę mniej niż rok temu, to relatywnie lepiej rynek zachowuje się w największych aglomeracjach. Udział powiatów ziemskich w transakcjach ogółem na rynku mieszkaniowym zmalał o jedną czwartą, podczas gdy udział sześciu największych aglomeracji wzrósł o jedną trzecią.
  • Spadek popytu w mniejszych ośrodkach nie dotyczy jednak strefy wokół największych miast.
  • Wśród transakcji położonych na obszarze aglomeracji coraz więcej dotyczy domów. Konfrontacja pozytywnej dla domów obserwacji dla aglomeracji ze stabilnym udziałem takich transakcji dla ogółu kraju skłania nas do konkluzji, że zakupy domów pod dużym miastem są obecnie wyrazem zmieniającego się stylu życia między innymi w związku z szerokimi możliwościami pracy zdalnej.
  • Oceniamy, że program Bezpieczny Kredyt 2% może być szczególnie popularny wśród planujących budowę domu.

Link:

Puls Nieruchomości: Dom pod miastem nadal popularnym wyborem (pkobp.pl)