2023-10-25

Puls Nieruchomości: Na horyzoncie wzmocnienie tendencji wzrostowych cen gruntów

  • W 2022 liczba transakcji na rynku nieruchomości gruntowych niezabudowanych (wstępne dane ze statystyki powiatowej dotyczącej aktów notarialnych zarejestrowanych w 2022) silnie zmalała – o blisko połowę. Największy spadek transakcji dotyczył gruntów pod zabudowę mieszkaniową. Jednocześnie średnia cena za m kw. gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową znacząco wzrosła: w miastach ogółem o 19% r/r, a na obszarze poza miastami o 12% r/r.
  • W 1h23 wysokie ceny gruntu pod zabudowę w największych miastach utrzymywały się. Według Cenatorium najwyższe były w Warszawie – 749 zł za m kw., Gdańsku - 674 zł i Krakowie – 596 zł.
  • Według monitoringu redNet Consulting w 1h23 cena gruntu przeliczona na m PUM w 6 największych miastach po roku wolniejszego wzrostu, ponownie zaczęła przyspieszać - udział wartości gruntu w koszcie budowy mieszkania wzrósł o kilka pp i wynosił od 14% do 24%.
  • Od 5 kwartałów liczba pozwoleń na budowę mieszkań silnie malała. Dane z września br. mogą zapowiadać zmianę – liczba pozwoleń dla inwestorów indywidualnych zmalała (-7% r/r vs -8% r/r w sierpniu), natomiast w przypadku deweloperów wzrosła (+9% r/r vs -11% r/r w sierpniu). Ten trend sugeruje wzmocnienie popytu na grunty pod zabudowę.
  • W horyzoncie 1-2 lat najbardziej prawdopodobna wydaje się wzrostowa tendencja cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową, za którą przemawia ich ograniczona podaż przy jednoczesnym wzroście popytu pobudzanego perspektywą niższych stóp procentowych NBP, poprawą dostępności kredytu i stabilizacją cen materiałów budowlanych.
  • W przypadku nieruchomości niezabudowanych rolnych popyt w 2023 prawdopodobnie zmaleje, co może ograniczyć dynamikę cen. Duże spadki cen surowców rolnych w 2023 negatywnie wpłyną na rentowność produkcji rolnej. Utrzymująca się niepewność związana  z wojną w Ukrainie oraz nienajlepsze nastroje w rolnictwie będą oddziaływać w kierunku ograniczenia aktywności inwestycyjnej. Obniżki stóp procentowych spowodują prawdopodobnie tylko niewielki wzrost zainteresowania kredytami na zakup ziemi - obciążenia odsetkowe pozostaną relatywnie wysokie. W obrębie prywatnego rynku ziemi możliwe jest spowolnienie liczby zawartych umów.

Link

Puls Nieruchomości: Na horyzoncie wzmocnienie tendencji wzrostowych cen gruntów | Centrum Analiz PKO BP