2023-01-26

PULS NIERUCHOMOŚCI: POLSKIE „SZKLANE DOMY”?

 

  • Mieszkania zbudowane ponad 100 lat temu stanowią około 6,9% zasobu ogółem. Wśród nich są odrestaurowane kamienice, jednak większość tych starych mieszkań nadaje się prawdopodobnie do wymiany.
  • Większość istniejących mieszkań spełnia obecne standardy cywilizacyjne, ale zwłaszcza na wschodzie kraju widoczny jest znaczący odsetek mieszkań bez wodociągu, ustępu czy centralnego ogrzewania.
  • W okresie ostatnich 30 lat przeciętny standard powierzchniowy mieszkań odczuwalnie się poprawił. W 2021 przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 75 m kw. Regionalnie najwyższa przeciętna powierzchnia na osobę przypada na zamożne powiaty w dużych aglomeracjach, powiaty w atrakcyjnych turystycznie regionach (wynajem w obszarze nadmorskim oraz miejscowościach podgórskich), a także z dochodowym rolnictwem. Przeciętnie większa powierzchnia użytkowa na osobę jest też skutkiem wyludniania się regionu (np. na Podlasiu oraz w Lubelskiem). Z kolei relatywnie niska powierzchnia na osobę w pasie powiatów w Polsce północnej może wynikać ze struktury wieku ich zasobów – relatywnie dużego udziału starszych, mniejszych mieszkań.
  • Pomimo znacznej poprawy warunków powierzchniowych w ostatnich latach, na tle innych krajów polskie mieszkania cechuje niska liczba pokoi na osobę.

Link:

Puls Nieruchomości: Polskie „szklane domy”? (pkobp.pl)