2023-04-27

Puls Nieruchomości: Rynek najmu zastygł na wyższej półce cenowej

 

  • Po wojennym szoku na rynku najmu pozostały wysokie ceny, mimo że poziom oferty w większości największych miast przekracza odnotowany przed wojną, a strona popytowa jest wyraźnie słabsza.
  • Spadek popytu najemców należy wiązać z powoli odbudowującą się siłą nabywczą na rynku transakcyjnym. W tym kontekście nie sprzyja rynkowi najmu program dopłat do rat kredytu z budżetu państwa. Za pewnym osłabieniem popytu stoi również gorsza sytuacja na rynku pracy, która w większym stopniu dotyka imigrantów, będących ważną częścią strony popytowej rynku.
  • Wyższa oferta i słabszy popyt oznacza większą skłonność do obniżek stawek czynszowych, co obserwujemy od 4q22. Istotnym czynnikiem powstrzymującym czynsze przed spadkiem jest wysoki poziom inflacji.
  • Boom na rynku najmu z 2022 nie znalazł odzwierciedlenia w silnym wzroście oferty na rynku najmu instytucjonalnego. Sektor PRS pozostanie uzupełniającą formą zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
    Z przeprowadzonej przez nas ankiety wynika, że firmy deweloperskie są w niewielkim stopniu zainteresowanie wynajmem, zarówno w kontekście bieżącej działalności, jak i planów.

Link:

Puls Nieruchomości: Rynek najmu zastygł na wyższej półce cenowej (pkobp.pl)