2024-05-29

Puls Nieruchomości: Zasób mieszkaniowy przez pryzmat świadectw energetycznych

  • Od 28 kwietnia 2023 nieruchomość mieszkaniowa powinna posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie. Liczba wydawanych świadectw idzie zatem w parze z transakcyjnością rynku mieszkaniowego. Wprowadzenie obowiązkowych świadectw mocno „popsuło” statystyki standardu energetycznego budynków względem okresu, gdy świadectwa były nieobowiązkowe. Standard energetyczny istniejącego zasobu jest daleki od wymagań stawianych przed nowym budownictwem.
  • Najczęstszą metodą poprawy standardu energetycznego budynku jest instalacja odnawialnych źródeł energii (OZE), podczas gdy sprawność instalacji grzewczych może pozostawać niska.
  • Wskaźniki energetyczne poprawiają się najszybciej w regionach cechujących się wysokim tempem odnowy zasobu mieszkaniowego. Wysokie tempo odnowy występuje jednak często na terenach, gdzie duży jest udział starego zasobu. Prowadzi to do sytuacji dużego zróżnicowania parametrów energetycznych budynków na takim obszarze – ciekawym przykładem tego zjawiska jest np. Łódź.

 

Link do artykułu

Puls Nieruchomości: Zasób mieszkaniowy przez pryzmat świadectw energetycznych | Centrum Analiz PKO BP