2024-04-25

Puls Nieruchomości: Ziemia w cenie

 

Pod koniec 2023 zaobserwowaliśmy zmianę trendu liczby wydawanych pozwoleń na budowę na rosnący. Deweloperzy do większej aktywności motywowani są spadkiem inflacji, a w ślad za nim oczekiwaniem na obniżki stóp procentowych i większy popyt na nieruchomości. W przypadku zarówno deweloperów, jak i inwestorów indywidualnych motywować mogą zmieniające się przepisy o planowaniu przestrzennym, w szczególności zmiany w wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy, a także stabilizacja cen materiałów budowlanych. Powyższe powinno być źródłem ponownego zwiększenia popytu na działki budowlane i prowadzić do wzrostu ich cen i to wydanie Pulsu Nieruchomości poświęcamy właśnie rynkowi gruntów.

  • Wstępne dane za 1h23 wskazują na znaczny – o ok. 20% - wzrost cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową w porównaniu z 2022.
  • W 2h23 wysokie ceny gruntu pod zabudowę w największych miastach utrzymywały się. Najwyższe były w Warszawie – 791 zł za m kw., Gdańsku - 726 zł i Krakowie – 636 zł. Cena gruntu przeliczona na m kw. PUM w 6 największych miastach po roku wolniejszego wzrostu, ponownie zaczęła silnie rosnąć. Udział wartości gruntu w koszcie budowy mieszkania wzrósł o kilka pp i wynosił od 14,7% do 23,8%.
  • Monitoring rynku gruntów prowadzony przez Colliers wskazuje na ożywienie w 2023 w segmencie gruntów mieszkaniowych, stabilizację w segmencie biurowym i handlowym oraz lekką korektę na rynku magazynowym.
  • W niepewnym otoczeniu regulacyjnym i makroekonomicznym w okresie od 3q22 do 2q23 inwestorzy ograniczyli występowanie o pozwolenia na budowę, co osłabiało presję na zakup gruntów budowlanych. W 2023 liczba pozwoleń na budowę zmalała o ok. 20% r/r, trend zmienił się na rosnący dopiero pod koniec roku. W 1q24 liczba pozwoleń na budowę wzrosła o 45% r/r w przypadku deweloperów i o 13% r/r w przypadku inwestorów indywidualnych.
  • W horyzoncie 1-2 lat najbardziej prawdopodobna wydaje się umiarkowana wzrostowa tendencja cen gruntów pod zabudowę mieszkaniową.

 

Link:

Puls Nieruchomości: Ziemia w cenie | Centrum Analiz PKO BP