2016-04-22

W dniu 19 kwietnia 2016 r. agencja ratingowa Moody’s opublikowała kwartalny raport Performance Overview dla programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego. W raporcie znalazła się m.in. informacja dotycząca ratingu nadanego przez agencję dla programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego oraz szczegółowa analiza programu emisji listów zastawnych oraz rejestru zabezpieczenia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego sporządzona na podstawie danych z dnia 31 marca 2016 r.

Rating Moody’s nadany dla programu emisji listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wynosi obecnie Aa3 i jest jednocześnie najwyższym ratingiem możliwym do uzyskania przez polskie papiery wartościowe.

Tabela: Ratingi nadane przez Moody’s dla PKO Banku Hipotecznego na dzień 22 kwietnia 2016 r.:

Typ ratingu

Poziom ratingu

Perspektywa ratingu

Rating listów zastawnych - długoterminowy

Aa3 

n/d

Counterparty Risk (CR) Assessment   długoterminowy

A3(cr)

n/d

Rating emitenta - długoterminowy

Baa1

Stabilna

Raport Moody’s jak również informacje nt. metodologii ratingowej dla listów zastawnych dostępne są na stronie internetowej agencji www.moodys.com