2024-03-07

Rekordowy zysk netto PKO Banku Hipotecznego - blisko 166 mln zł w 2023 roku

2023 rok PKO Bank Hipoteczny zakończył z:

 • 165,8 mln PLN zysku netto - był to najwyższy wynik od początku działania Banku
 • 17,9 mld PLN wysokiej jakości portfela hipotecznych kredytów mieszkaniowych
 • 10,4 mld PLN pozostających w obrocie listów zastawnych (jedyny bank hipoteczny w Polsce, który przeprowadził aż trzy emisje o łącznej wartości nominalnej 1,75 mld PLN)
 • pozycją krajowego lidera pod względem:
  • salda wyemitowanych hipotecznych listów zastawnych
  • sumy bilansowej
  • wartości portfela kredytowego
 • W I kw. 2023 roku RN zatwierdziła nową Strategię PKO Banku Hipotecznego SA na lata 2023 – 2025

W 2023 roku Bank osiągnął zysk netto na poziomie 165,8 mln PLN. Był to najwyższy wynik w historii PKO Banku Hipotecznego. Suma aktywów Banku na koniec 2023 roku wyniosła 18,9 mld PLN, w tym kluczową pozycję stanowił wysokiej jakości portfel hipotecznych kredytów mieszkaniowych o wartości 17,9 mld PLN.
Wartość pozostających w obrocie listów zastawnych wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny, wyniosła 10,4 mld PLN. Zapewniło to Bankowi pozycję lidera na polskim rynku listów zastawnych z udziałem 56,2%.

Zarówno współczynniki kapitałowe, jak również wskaźniki płynności są na bezpiecznym poziomie, istotnie powyżej wymogów regulacyjnych. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec 2023 roku wyniósł 20,9%.

2023 rok zakończyliśmy najwyższym w historii Banku wynikiem netto. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu całego zespołu PKO Banku Hipotecznego. Za włożony wysiłek składam podziękowanie wszystkim pracownikom. Wierzę, że stabilne fundamenty działalności naszego Banku oraz strategiczna współpraca z PKO Bankiem Polskim SA sprawią, iż również 2024 rok będzie dla nas okresem dalszego wzrostu i doskonałych wyników – mówi Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu.

W 2023 roku PKO Bank Hipoteczny SA z sukcesem przeprowadził trzy emisje listów zastawnych w złotych. Emisje te zorganizowane zostały w ramach międzynarodowego programu emisji listów zastawnych. Ich łączna wartość nominalna wyniosła 1,75 mld złotych. Popyt za każdym razem istotnie przewyższał kwotę emisji. Zarówno listy denominowane w polskiej walucie, jak i w euro posiadają rating Aa1 nadany przez Agencję Moody’s. Jest to najwyższy rating możliwy do osiągnięcia przez polskie papiery wartościowe. W maju 2023 roku Bank otrzymał od the Climate Standard Board certyfikację poemisyjną Climate Bond Initiative dla wyemitowanych Zielonych Listów Zastawnych.

W I kwartale 2023 roku Rada Nadzorcza zatwierdziła nową Strategię PKO Banku Hipotecznego SA na lata 2023 – 2025. Cele banku określone w strategii to: pozyskiwanie średnio- i długoterminowego finansowania w formie listów zastawnych przeznaczonego na kredytowanie nieruchomości, podejmowanie działań
w zakresie zrównoważonego rozwoju w kontekście ESG, optymalne wykorzystanie aktywów i kompetencji m.in. w celu osiągnięcia synergii w ramach Grupy Kapitałowej,• zachowanie bezpiecznego poziomu ryzyka w działalności banku, inicjowanie istotnych dla sektora zmian regulacyjnych oraz współpraca z bankami hipotecznymi.

- W 2023 roku podjęliśmy nowe zobowiązania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Działania związane z ESG to jeden z głównych filarów naszej strategii na lata 2023-2025. Redukujemy nasz ślad węglowy i od początku 2023 regularnie dzielimy się z klientami wiedzą na temat rynku nieruchomości oraz kredytu hipotecznego. W 2023 roku zmieniliśmy biuro na bardziej ekologiczne, wyróżnione certyfikatem BREEAM na najwyższym możliwym poziomie Outstanding. Kładziemy duży nacisk na aspekty środowiskowe, a także na wysokie standardy w obszarze ładu korporacyjnego. Dbamy o naszych interesariuszy: klientom dostarczamy dopasowane do ich potrzeb produkty kredytowe, inwestorom oferujemy papiery wartościowe o wysokim poziomie bezpieczeństwa, akcjonariuszowi zapewniamy źródła stabilnego finansowania, a pracownikom oferujemy przyjazne środowisko pracy. Dzięki zaangażowaniu oraz doskonałej współpracy osiągnęliśmy historyczne wyniki finansowe i z powodzeniem realizujemy ambitne cele strategiczne – podkreśla Katarzyna Kurkowska-Szczechowicz, Prezes Zarządu.