2023-02-27

WIRON wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej

13 lutego br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił, że WIRON stał się wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej – na podstawie unijnego rozporządzenia BMR.

Banki mogą stosować wskaźnik referencyjny WIRON do określenia stopy oprocentowania kredytów i instrumentów finansowych.

Przeczytaj komunikat KNF