Instytucja powiernika ma na celu zapewnienie ochrony interesów majątkowych posiadaczy listów zastawnych ze szczególnym uwzględnieniem ochrony niezależności powiernika i jego zastępcy od banku hipotecznego. Powoływanie powierników odbywa się na wniosek Rady Nadzorczej Banku przez KNF.

Powiernicy PKO Banku Hipotecznego

Tadeusz Swat
Grzegorz Kędzia
Drukuj