Od kwietnia 2015 r. związany jest z Grupą PKO Banku Polskiego, gdzie jako Wiceprezes Zarządu w PKO Banku Hipotecznym S.A., był odpowiedziany m.in. za emisję listów zastawnych. W tym czasie Bank szybko stał się największym emitentem listów zastawnych na krajowym rynku, prowadził też największe emisje polskich listów zastawnych za granicą. Od marca 2019 r. kieruje Pionem Finansów w PKO Banku Polskim, gdzie jest odpowiedzialny za strategiczne zarządzanie bilansem, kontroling oraz nadzór finansowy nad spółkami Grupy Kapitałowej.

Wcześniej pracował w firmie doradczej PwC gdzie zajmował się doradztwem dla instytucji finansowych w Polsce, jak i za granicą m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem, wymogów kapitałowych, pomiaru efektywności jak również budowy banków hipotecznych, w tym PKO Banku Hipotecznego.

Obecnie jest również Członkiem Rady Nadzorczej Banku Pocztowego S.A.

Jakub Niesłuchowski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku Finanse i Bankowość. Posiada tytuł Chartered Financial Analyst (CFA) oraz Financial Risk Manager (FRM). Ukończył także Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School, University of Navarra.