Lucyna Kopińska jest absolwentką ekonomii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W trakcie swojej kariery zawodowej odbyła liczne studia podyplomowe oraz szkolenia z zakresu finansów, analizy finansowej oraz zarządzania m.in. rachunkowość zarządcza na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Studia Master of Business Administration na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku jako Naczelnik Wydziału Operacyjnego i Kasowo-Skarbcowego w Banku Spółdzielczym w Bydgoszczy. W latach 1994 – 2001 pracowała w Banku Handlowym w Warszawie jako Kierownik Zespołu Obsługi Klienta oraz Naczelnik Wydziału Rachunków Bankowych. W latach 2001-2007 objęła stanowisko Dyrektora Biura Regionu Północnego Departamentu Sprzedaży Produktów Bankowości Transakcyjnej w Citibanku Handlowym w Warszawie. Od 2007 roku zatrudniona w PKO Bank Polski S.A. jako Dyrektor Regionu Bankowości Detalicznej w Bydgoszczy, odpowiedzialna w szczególności za: wynik finansowy i efektywność, strategię Banku, sytuację finansowo-ekonomiczną, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, zarządzanie strukturą zatrudnienia i budżetem kosztów osobowych, wizerunek marketingowo-promocyjny, inicjowanie i kształtowanie zmian. W podległym regionie zarządza 1215 pracownikami zatrudnionymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz części pomorskiego, mazowieckiego, warmińsko – mazurskiego i wielkopolskiego. W ciągu całej kariery zawodowej zdobywa wiedzę w obszarze zarządzania zasobami ludzkim.

Na obecnym stanowisku Dyrektora Regionu Bankowości Detalicznej w taki sposób zarządza talentami, aby Region bydgoski corocznie zajmował miejsce w gronie trzech najlepszych w Polsce.

Pani Lucyna Kopińska w regionie od lat wspiera rozwój kultury, sztuki, nauki i sportu. Współpracuje z takimi uczelniami wyższymi jak Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wyższa Szkoła Bankowa oraz Wyższa Szkoła Gospodarki. Wspiera prace projektowe oraz udziela opinii merytorycznej przy tworzeniu; planów studiów dla kierunku ekonomia i przy prelekcjach dla studentów kierunku edukacji wczesnoszkolnej w zakresie ekonomii dla najmłodszych oraz wdrożenia w szkołach programu szkolnych kas oszczędności. Wieloletnie zaangażowanie i doświadczenie zostało dostrzeżone przez grono naukowe Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, które powołało Panią Lucynę Kopińskiej na stanowisko przewodniczącej Rady Uczelni pierwszej kadencji na lata 2019 -2020.