Od 24 lat związana z rynkiem finansowym. Od 2012 r. w strukturach PKO Banku Polskiego, pełniła funkcję Dyrektora Centrum Ryzyka a następnie Dyrektora Departamentu Audytu Wewnętrznego.

Uczestniczyła w wielu projektach w tym m.in. projekcie tworzenia PKO Banku Hipotecznego oraz projekcie mającym na celu stworzenie modelu audytu opartego na metodyce ciągłej oceny ryzyka i mechanizmów kontrolnych z wykorzystaniem metod statystycznych i sztucznej inteligencji. Była odpowiedzialna za wdrażanie nowych procesów, w tym rozwiązań wykorzystujących metody statystyczne oraz robotykę.

Posiada wieloletnie doświadczenie menadżerskie. Pełniła liczne funkcje kierownicze w instytucjach rynku finansowego w tym m.in. jako Dyrektor Departamentów Ryzyka. Jako Manager w E&Y realizowała projekty dla podmiotów z sektora finansowego. Wieloletni członek Komitetów Ryzyka.

Była również członkiem Rady Nadzorczej Biura Informacji Kredytowej. Odbyła szereg szkoleń zarówno w kraju jak i zagranicą.

Posiada tytuł magistra ekonomii zdobyty w Szkole Głównej Handlowej na Kierunku Finanse i Bankowość oraz tytuł magistra prawa uzyskany na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jest absolwentką Executive MBA Program w Aalto University.