Piotr Kochanek jest absolwentem wydziału matematyki Politechniki Śląskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w Banku BPH, DnB Nord Polska, Allianz Bank Polska oraz Nordea Bank Polska. Od 2014 roku związany jest z PKO Bankiem Hipotecznym, gdzie jako Dyrektor Biura odpowiadał m.in. za stworzenie kompleksowego systemu zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową Banku, rozwój systemu informacji zarządczej w obszarze ryzyka oraz projekt transferu wierzytelności z PKO Banku Polskiego do PKO Banku Hipotecznego.

Jest wysokiej klasy specjalistą w zakresie pomiaru i analizy ryzyka finansowego w działalności banków.