2024-03-08

Temat: Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych listach zastawnych znajdujących się w obrocie oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, w dniu 8 marca 2024 r., przekazał do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym następujące informacje:

1) łączna kwota nominalnych wartości wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia 2023) wynosiła 10.370.700.000,00 zł;

2) łączna kwota wierzytelności PKO Banku Hipotecznego S.A. i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych według stanu na ostatni dzień roku obrotowego (31 grudnia 2023) wynosiła 16.906.587.111,12 zł.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
08.03.2024 Piotr Kochanek, Wiceprezes Zarządu
08.03.2024 Tomasz Rynkowski, Prokurent

Data sporządzenia: 08-03-2024, 12:48