Program Emisji Obligacji

W ramach Programu Emisji Obligacji otwartego 30 września 2015 roku, PKO Bank Hipoteczny może emitować obligacje na rynku krajowym do kwoty 6,0 miliardów złotych.