Prezentacja inwestorska PKO Banku Hipotecznego (czerwiec 2016 r.)

Druga benchmarkowa emisja listów zastawnych Grupy PKO Banku Polskiego