Oceny w ramach procesu nadawania ocen ratingowych przez Moody's Investor Services na zlecenie Banku.

 

Typ oceny

Ocena

Skala ocen

Rating krajowego programu emisji listów zastawnych

Aa1

Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów:1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa

Rating międzynarodowego programu emisji listów zastawnych

Aa1

Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów:1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa

Opinia o ryzyku kontrahenta długoterminowy

A2(cr)

Skala od najwyższej: Aaa(cr), Aa(cr), A(cr), Baa(cr), Ba(cr), B(cr), Caa(cr), Ca(cr), C(cr) z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów: 1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa(cr) do Caa(cr)

Opinia o ryzyku kontrahenta krótkoterminowy

P-1(cr)

Skala od najwyższej: P-1(cr), P-2(cr), P-3(cr), NP(cr)

Rating ryzyka kontrahenta długoterminowy

A2

Skala ocen od najwyższej: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów:1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa

Rating ryzyka kontrahenta krótkoterminowy

P-1

Skala od najwyższej: P-1, P-2, P-3, NP

Rating emitenta długoterminowy

A3

Skala ocen od najwyższej: Aaa,   Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C z możliwością dodania numerycznych modyfikatorów:1, 2, 3 (ocena najwyższa - 1, ocena najniższa - 3) dla ocen od Aa do Caa

Rating emitenta krótkoterminowy

P-2

Skala ocen od najwyższej: P-1, P-2, P-3, NP

Perspektywa

Stabilna

Pozytywna, stabilna, negatywna, ewoluująca (developing)

Data ostatniej aktualizacji ocen: 13 lipca 2021 r. Oceny zostały potwierdzone w dniu 20 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje o metodologii i skali ocen są zamieszczone na stronie internetowej agencji (link)

skali ocen są zamieszczone na stronie internetowej agencji (link)

Rating

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj