Zielone listy zastawne:

Zielone Listy Zastawne to listy zastawne, z których wpływy wykorzystywane są wyłącznie do pełnego lub częściowego finansowania bądź refinansowania nowych i/lub istniejących projektów zakwalifikowanych jako zielone.  Zielone listy zastawne emitowane przez PKO Bank Hipoteczny spełniają kryteria wyznaczone przez International Capital Market Association (ICMA) jako Zasady dotyczące Zielonych Obligacji (The Green Bond Principles - GBP). Zasady te tworzą zbiór wytycznych w zakresie wykorzystania środków z emisji, procesu oceny i selekcji projektów, zarządzania środkami oraz raportowania.

The Green Bond Principles (GBP)

PKO Bank Hipoteczny opublikował zasady emisji zielonych listów zastawnych w formie PKO Bank Hipoteczny SA Green Covered Bond Framework. Zgodność z Zasadami The Green Bond Principles - GBP, została potwierdzona w formie zewnętrznej opinii tzw. second party opinion przez agencję Sustainalytics.

Bank w cyklach rocznych publikuje raporty alokacji i wpływu na środowisko Zielonych Listów Zastawnych.

PKO Bank Hipoteczny SA Green Covered Bond Framework

Second-Party Opinion PKO Bank Hipoteczny SA GreenCovered Bond

Annual post issuance verification letter - 2023 - Sustainalytics

Annual post issuance verification letter - 2021 - Sustainalytics

Annual post issuance verification letter - 2019 - Sustainalytics

Allocation and Impact Report 2023

Allocation and Impact Report 2022

Allocation and Impact Report 2021

Kryteria oceny efektywności energetycznej finansowanych przez PKO Bank Hipoteczny budynków mieszkalnych, uwzględniające dane rynkowe oraz obowiązujące w Polsce regulacje prawne, zostały opracowane dla Banku przez konsultanta ds. zielonych budynków - firmę Drees&Sommer. Kryteria te zostały zatwierdzone przez niezależną międzynarodową organizację Climate Bonds Initiative jako wzorzec dla oceny zielonych budynków mieszkalnych w Polsce.

Green Bond Metodology – PKO Bank Hipoteczny SA

Zielone Listy Zastawne emitowane przez PKO Bank Hipoteczny posiadają certyfikację agencji Climate Bonds Initiative przyznawanej obligacjom spełniającym najwyższe standardy w zakresie pozytywnego wpływu na środowisko.

Climate Bond 2

Certyfikat Climate Bond Initiative - Czerwiec 2022

Certyfikat Climate Bond Initiative - Listopad 2019

Certyfikat Climate Bond Initiative - Czerwiec 2019

 

Nasze Inicjatywy:Climate Bond 2

Energy Efficient Mortgages

PKO Banki Polski i PKO Bank Hipoteczny, jako pierwsze banki z Polski, przystąpiły do pilotażowego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM). Projekt ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

Celem projektu EEM jest m.in. zbudowanie pakietu preferencji dla kredytobiorców, które zachęcą ich do kupowania nieruchomości efektywnych energetycznie albo do poprawy efektywności energetycznej istniejących budynków. W dalszej perspektywie działania prowadzone w ramach programu mogą przełożyć się na obniżenie wag ryzyka dla banków. Ma to stanowić zachętę dla banków do odegrania kluczowej roli w stymulowaniu działań związanych ze zmianami klimatycznymi w europejskim sektorze budowlanym. Aktualnie w inicjatywie bierze udział 70 instytucji z różnych krajów europejskich.

Więcej informacji tutaj

   EEML logo green

Energy Efficient Mortgages Label (EEML)

PKO Banki Polski i PKO Bank Hipoteczny, przystąpił do EEML w lutym 2021 r., to obecnie rozpoznawalna marka jakości dla konsumentów, pożyczkodawców i inwestorów, mająca na celu identyfikację energooszczędnych kredytów hipotecznych w portfelach instytucji kredytowych. Kredyty te są przeznaczone na finansowanie zakupu, budowy i/lub renowacji budynków mieszkalnych i komercyjnych, ze szczególnym naciskiem na niskoenergetyczną charakterystykę domów.

Raportowanie w ramach EEML dostarcza informacji na temat portfeli energooszczędnych kredytów hipotecznych w portfelach instytucji finansowych. Raport ten zapewnia porównywalność zarówno pomiędzy różnymi podmiotami na rynku jak i w stosunku do tradycyjnych źródeł finansowania nieruchomości oraz zapewnia większą przejrzystość w zakresie ryzyka klimatycznego.

Więcej informacji tutaj

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj