PKO Bank Hipoteczny S.A. informuje o podjęciu przez Zarząd, Radę Nadzorczą oraz Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie przyjęcia do stosowania „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego z wyłączeniem od stosowania zasad określonych w § 8 ust. 4,  § 9 ust. 1 i ust. 6, § 10 ust. 3, § 11 ust. 3, § 22 ust. 1, § 31 ust. 3 oraz Rozdziału 9 z uwagi na charakter prowadzonej przez Bank działalności oraz posiadanie jednego akcjonariusza.

 

Tekst Zasad znajduje się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/knf_140904_Zasady_ladu_korporacyjnego_22072014_38575.pdf

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj