Polityka informacyjna PKO Banku Hipotecznego S.A. w zakresie kontaktów z inwestorami i klientami

Zasady polityki informacyjnej zwane dalej „Zasadami” dotyczą prowadzenia przez PKO Bank Hipoteczny S.A. („Bank”) komunikacji z inwestorami, klientami i mediami, w szczególności określają zakres oraz sposób prowadzenia komunikacji, w tym kanały komunikacji oraz kompetencje w ramach działań informacyjnych.

Zasady wyboru firmy audytorskiej

Informacja o treści obowiązującej w PKO Banku Hipotecznym SA polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku.