Polityka Informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegajacych ogłaszaniu

Polityka informacyjna PKO Banku Hipotecznego S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu

Reprezentowanie PKO Banku Hipotecznego

PKO Bank Hipoteczny SA, zgodnie z wpisem w rejestrze przedsiębiorców, jest reprezentowany przez dwóch członków Zarządu

Zasady wyboru firmy audytorskiej

Informacja o treści obowiązującej w PKO Banku Hipotecznym SA polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku.