Zamierzasz wziąć kredyt hipoteczny i szukasz najlepszego wyboru? Podejmując decyzję, weź pod uwagę ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb. Taką elastyczną ofertę ma dla swoich klientów PKO Bank Hipoteczny. 

RRSO dla kredytu hipotecznego w PKO Banku Hipotecznym wynosi: 9,84%
Więcej informacji

Twoje korzyści

 • niższa marża kredytu w zielonej odsłonie
 • atrakcyjne, negocjowane indywidualnie warunki cenowe
 • finansowanie do 90% wartości nieruchomości, ale nie więcej niż 100%  bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości
 • okres kredytowania – do 35 lat
 • raz w roku wakacje kredytowe – możliwość zawieszenia spłaty jednej raty
 • karencja w spłacie kapitału w okresie realizacji inwestycji nawet do 36 miesięcy
 • nie wymagamy dostarczenia odpisu z księgi wieczystej, jeżeli nieruchomość występuje w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych.

Kredyt hipoteczny pozwoli Ci:

 • spełnić marzenia o domu, mieszkaniu lub działce
 • spłacić kredyty mieszkaniowe w innych bankach
 • przeznaczyć aż 25% kwoty kredytu na dowolny cel, np. spłatę karty kredytowej lub kupno nowego samochodu
 • już dziś przyjdź do dowolnej placówki PKO Banku Polskiego, sprawdź ofertę PKO Banku Hipotecznego oraz możliwość negocjacji oprocentowania.
Przeznaczenie
Waluta
Wysokość kredytu
Okres kredytowania
Forma i sposób spłaty kredytu
Formy zabezpieczenia
Oprocentowanie i opłaty
Oprocentowanie zmienne

Kredyt może zostać udzielony z oprocentowaniem zmiennym w oparciu o sumę wskaźnika referencyjnego WIBOR 6M oraz marży Banku.

WIBOR 6M (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) jest to wskaźnik referencyjny sześciomiesięcznych depozytów złotowych na polskim rynku międzybankowym, ustalany zgodnie z regulaminem dotyczącym wskaźników referencyjnych WIBID i WIBOR, publikowany na stronie informacyjnej administratora tego wskaźnika, którym na dzień opublikowania niniejszej informacji jest GPW Benchmark SA.

Przykład reprezentatywny:

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 9,84% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 320 000 zł, LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 61,70%, oprocentowanie zmienne 8,18%/rok, na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 5,86% wg stanu na dzień 09.02.2024 r. oraz marża 2,32 p.p.; całkowity koszt kredytu 466 858,85 zł, w tym: prowizja 0,5%, tj. 1 600 zł, odsetki 431 819,05 zł, ubezpieczenie nieruchomości 6 400 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR); ubezpieczenie na życie 26 620,80 zł (za cały okres kredytowania dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); całkowita kwota do zapłaty 786 858,85 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), po 2 510,00 zł, przy czym ostatnia rata wyniesie 1 329,05 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 09.02.2024 r. na reprezentatywnym przykładzie.  

Kredyt z oprocentowaniem zmiennym jest związany z ryzykiem zmiany stopy procentowej, w tym istotnej zmiany lub zaprzestania publikacji wskaźnika referencyjnego – wzrost wartości wskaźnika referencyjnego, jego istotna zmiana lub zaprzestanie publikacji i zastąpienie go wskaźnikiem zastępczym albo referencyjną (główną) stopą procentową banku centralnego mogą skutkować wzrostem wysokości odsetkowej części raty kredytu. 

Szczegółowe informacje na temat ryzyka dostępne są poniżej, w sekcji pliki do pobrania.

Oprocentowanie stałe
Jak otrzymać?

Otrzymanie kredytu jest proste. Wystarczy w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego wypełnić wniosek kredytowy, który jest wspólny dla PKO Banku Polskiego oraz PKO Banku Hipotecznego. Udzielenie kredytu zależy od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Informacja, który ze wskazanych banków będzie mógł być stroną umowy kredytu, zostanie przekazana w decyzji kredytowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpiszesz umowę kredytu, a my uruchomimy środki zgodnie z wnioskowanym celem. Dodatkowe informacje dotyczące umowy kredytu dostępne są poniżej, w sekcji pliki do pobrania, w dokumencie „Informacje ogólne dotyczące umowy o kredyt hipoteczny”.

Obsługa kredytu udzielonego przez PKO Bank Hipoteczny odbywać się będzie zawsze u doradcy w oddziale PKO Banku Polskiego, a wszelkich informacji na ten temat można zasięgnąć na Infolinii, pod numerem 800 302 302 przez 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

Karta Dużej Rodziny
Marża dla kredytu w zielonej odsłonie
Informacje o wskaźniku referencyjnym WIBOR
Pokaż pliki do pobrania
Drukuj